آدرس

استان کرمان، شهرستان سیرجان، شهر پاریز، خیابان امام خمینی، داروخانه دکتر فاتحی

آدرس ایمیل info@daroobuy.com
تلفن

03442392260

09024871005

فرم تماس باما