آدرس

استان کرمان، شهرستان سیرجان، شهر پاریز، خیابان امام خمینی، داروخانه دکتر فاتحی

آدرس ایمیل dr.fatehi.pharmacy@gmail.com
تلفن

03442392260

فرم تماس باما